Last updated: 01.17.2007.

Доц. Тодорка Ганчева Владкова - председател на секция "Химия и фармация"

Родена на 12 март 1945 г.

През 1969 г. завършва Химико-технологичен университет - гр. София.

1974 г. - докторска (кандидатска) дисертация.

1999 г. - докторска дисертация.

1989 г. - доцент.

 

Месторабота и заемана длъжност:

Доцент в Химико-технологичен университет - гр. София.

 

Член на СУБ от 1978 г.

 

Научни интереси:

Полимерни биоматериали; модификация на полимерните повърхности, химия на вулканичните процеси и др.

E-mail: tgv@uctm.edu 

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster