Last updated: 01.10.2005.

 

чл-кор. Боян Николов Роснев - председател на секция "Лесотехнически науки"

Роден на 15 август 1939 г.

През 1962 г. завършва Лесотехнически университет.

1968 г. - доктор.

1988 г. - доктор на науките.

1990 г. - професор.

2004 г. - член-кореспондент на Българска академия на науките.

Заемана длъжност в момента:

Ръководител на секция  "Ентомология и фитопатология на гората" - Институт за гората към БАН, София.

 

Научни интереси:

Фитопатология (болести по горските дървета), горска селекция, горска защита и екология.

Член на СУБ от 1974 г.

От 2001 г. председател на секция "Лесотехнически науки".

Е-mail: forestin@bulnet.bg

 

 

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster