Last updated: 01.10.2005.

 

Ст.н.с. І ст. Нина Тодорова Бакърджиева - председател на секция "Теоретична и еволюционна биология"

Родена на 14 декември 1932 г.

През 1955 г. завършва Биологическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", придобита квалификация "биолог-физиолог и биохимик на растенията".

От 1982 г. - доктор на биологическите науки.

От 1984 г. - ст.н.с. І ст. към БАН.

 

1992 - 1995 г. - член на Президиума на ВАК при МС.

1993 -1995 г. - Главен научен секретар на ВАК при МС.

Член на СУБ от 1963 г.

Индивидуален член на: Международното дружество за изследване произхода на живота; Федерьцията на Европейските дружества по физиология на растенията; Американско дружество по физиолгия на растенията; Българско ботаническо дружество; Българско дружество на биолозите.

Научни интереси:

Функционална биохимия на растенията; Физиология на растенията; Саморегулиране на метаболизма при растенията; Регулиращи механизми при развитие на растенията.

 

Координати за контакт:

 1421 София

ул. "Йоан Екзарх " № 2

тел.: 65-41-22

 

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster