Last updated: 01.10.2005.

 

Проф. Божидар Димитров Маврудчиев, дгн - председател на секция "Геолого-географски науки"

Роден на 24 април 1933 г.

1955 г. завършва  СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Геохимия".

1972 г. - кандидатска дисертация.

1992 г. - доктор на геологическите науки - "Палеогеннският плутонизъм в Източните Родопи".

1993 г. - професор.

Член на СУБ от 1982 г.

Месторабота и заемана длъжност:

Преподавател в СУ "Климент Охридски" - "Магмените и метаморфните скали в България".

Председател на секция "Науки за Земята" към Националния фонд за научни изследвания.

 

Преподавал 5 години в университета на гр. Мабуту (Мозамбик) "Едуарду Мондлане" - "Петрология І" и "Петрология ІІ". Работил като геолог 2 години в Монголия и 1 година в Конго.

 

Научни интереси:

Геология.

 

За контакти:

тел.: 9308200 в. 257

 

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster