Last updated: 01.17.2007.

 

ст.н.с. І ст. Снежинка Николова Маринова-Митова - председател на секция "Имунология"

Родена на 19 април 1937 г.

1960 г. завършва Висш медицински университет, София.

1971 г. - кандидат на науките.

1987 г. - доктор на науките, Медицинска академия - София.

1997 г. - професор.

Месторабота и заемана длъжност:

Директор на лаборатория в Национален център по заразни и паразитни болести.

 

Научни интереси:

Перорални бактериални ваксини (живи и убити  - Enterobacteriaceae); Лигавичен имунитет.Орални полибактериални имуномодулатори за клинично приложение  (Уростим, Дентавакс). Проучвания на имунологичната ефективност в експериментални условия; Клинико-имунологични проучвания.

Член на СУБ от 1987 г.

Е-mail: marinovas@ncipd.netbg.com 

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster