Last updated: 01.17.2007.

 

проф. Любомир Стоев Георгиев, дпн - председател на секция "Педагогика и психология"

Роден на 13 март 1930 г.

През 1953 г. завършва СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Педагогика".

1960 г. - докторантура на тема "Психология на формиране на математическите понятия у децата"; Московски университет "Ломоносов".

1988 г. - доктор на психологическите науки, тема "Социална реализация и учене".

1989 г. - професор.

Месторабота и заемана длъжност:

Mрофесор по "Възрастова и еволюционна психология" в Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград.

 

Научни интереси:

Обучение и  психическо развитие на децата.

Има над 300 публикации, 12 от които книги.

Член на СУБ от 1995 г.

От 1999 г. е председател на секция "Педагогика и психология".

За контакти: science@usb-bg.org 

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster