Last updated: 25.01.2007

 

ст.н.с. I ст. Красимир Тодоров Атанасов - председател на секция "Информатика"

 

сл. тел.: 979 36 02

 

E-mail: krat@bas.bg 

 

   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster