Last updated: 01.17.2007.

Управителен съвет

 

Чл.-кор. Ангел Симеонов Гълъбов, дмн

Роден на 15 февруари 1939 г.

1962 г. завършва Висш медицински университет - София.

1968 г. - доктор (БАН, Институт по микробиология).

1978 г. - доктор на медицинските науки (Медицинска академия).

2004 г. - член-коресподент на Българска академия на науките.

 

Месторабота и заемана длъжност:

 Директор на Института по микробиология към БАН. Професор по вирусология, ръководител на катедра "Микробиология и вирусология" към Лесотехнически университет - София (Факултет по Ветеринарна медицина).

 

Член на СУБ от 1968 г.

От 1987 г. до момента - председател на секция "Микробиология".

 

Научни интереси:

Вирусология; Антивирусни вещества - Експериментална химиотерапия на вирусните инфекциозни заболявания (инхибитори на вирусната репликация, методи за тестиране на вирусните вещества); Модификатори на биологичния отговор с антивирусно действие (Резистентност, механизъм на действие).

 

Е-mail: galabov@microbio.bas.bg 

   
   [Email]

 

Copyright 2001 USB 
WebMaster