Last updated: 01.17.2007.

 

ст.н.с. Снежана Цветанова Дончева– председател на секция "Физиология и биохимия на растенията"

e-mail: doncheva@obzor.bio21.bas.bg

тел. 979 36 83 /служ./

 

   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster