Last updated: 01.17.2007.

 

доц. Майа Николова Нейчева - председател на секция "Научни проблеми на физическата култура"

Е-mail:maya_neytcheva@yahoo.com

 

 

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster