Last updated: 01.17.2007.

 

ст.н.с. Стефка Чанкова-Петрова - председател на секция "Биология"

Родена на 21 февруари 1947 г.

През 1971 г. завършва СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Хидробиология".

 

1977 г. - кандидатска дисертация по Генетика на тема "Радиационен и химически мутагенез при едноклетъчните зелени водорасли".

1988 г. - ст.н.с. по Генетика.

 

Месторабота и заемана длъжност:

ст.н.с. в Централната лаборатория по обща екология; ръководител по "Мутагенез на околната среда"; научен секретар на Централната лаборатория по обща екология.

 

Научни интереси:

Мутагенез от околната среда - радиоатаптация; изследване механизмите на индуцираната радиоадаптация; скриниг и мониторинг на мутагенни фактори от околната среда.

 

Член на СУБ от 1978 г.

Два мандата секретар на секретар на секция "Биология".

E-mail: steph.ch@ecolab.bas.bg

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster