НОВИ КНИГИ

 

Септември 2009 г.

Стъпки 2 - Стихове от български учени

(вариант в pdf ще намерите на http://elfe.tu-sofia.bg/star). Изданието се финансира по проект STARNIGHT в рамките на подпрограма "Хора" на 7 рамкова програма на ЕС

 

Септември 2009

Българска следа в науката

(вариант в pdf ще намерите на http://elfe.tu-sofia.bg/star). Изданието се финансира по проект STARNIGHT в рамките на подпрограма "Хора" на 7 рамкова програма на ЕС

 

Септември 2009

Проф. Саздо Иванов и физиката, Политехниката и телевизията в България

(вариант в pdf ще намерите на http://elfe.tu-sofia.bg/star). Изданието се финансира по проект STARNIGHT в рамките на подпрограма "Хора" на 7 рамкова програма на ЕС

 

19 март 2008 г.

“Умалителните думи в българския език”

“Отзвук прес”, гр. Смолян, 2007 г.

Автор: Елена В. Меракова

Книгата е продължение на “Умалителните думи в родопския диалект” от 2002 г. Тя съдържа осем глави и е издание на “Отзвук прес”- гр. Смолян, 2007 г. В нея авторката задълбочава изследването си за езиковата умалителност – на книжовно и диалектно ниво. Предлага необходима теория, както и нови наблюдения на деминутивите от книжовната реч, фолклорната и училищната практика. Прави допълнителна характеристика на суфиксалния инвентар, без да има претенция за неговото изчерпателно представяне.

Диалектният езиков материал е автентичен, който ни разкрива една самобитна българска етнокултура, свързана с вид експресивна лексика, с нейната положителна конотация, открояваща се в текстовото обкръжение.

Адрес за контакти: Смолян 4701, ул. “Иван Карастойков” №3А

Дом. Тел. 0301/20413, GSM : 0895883130