Titul

Полезна информация
Органи на управление
Помощни органи
Секции в София
Клонове
Списание "Наука"
Фондация
НаукаИнвест
Дом на учените
БГ учени в чужбина
Национална борса
За нас
English

Last updated: 16.05.2017.


Органи на управление и контролКОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Контролният съвет се избира от Общото събрание на пълномощниците на СУБ.

Контролният съвет приема Правилник за своята работа, който се утвърждава от ОСП.

За повече права и задължения на този орган, четете в устава на СУБ.

Състав на контролния съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Проф. Пламена Георгиева Йовчевска

ЧЛЕНОВЕ:

Доц. Атанас Славчев Атанасов

Доц. Венета Иванова Коцева

Проф. Снежана Цветанова Дончева

Гл. ас. Светлана Ненчева Лакова

Адрес за кореспонденция:

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
(за Контролния съвет на СУБ)
бул. "Мадрид" №39, ет. 2
1505 София
e-mail: office@usb-bg.org


 
Полезна информация ] [ Органи на управление ] Помощни органи ] Секции в София ] Клонове ] Списание "Наука" ] Фондация ] НаукаИнвест ] Дом на учените ] БГ учени в чужбина ] Национална борса ] За нас ] English ]    
   [Email]

Copyright © 2001 USB 
WebMaster