Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 09.19.2005.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

60 ГОДИНИ СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Тържествено събрание, посветено на 60-годишнината на Съюза на учените в България и на Деня на народните будители и българските учени

Слово на проф. д-р Дамян Дамянов, дмн – председател на Съюза на учените в България

Нина Дюлгерова – Съюзът на учените в България през погледа на историка

Николай Поппетров – Из най-ранната история на Съюза на научните работници в България

Конкурс на СУБ за високи научни постижения – 2004 г.

 

135 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Слово на акад. Иван Юхновски – председател на БАН

Приветствие от Министерството на образованието и науката

Павлина Илиева – БАН и археологическото наследство

Георги Китов – Тракийските могили проговарят

Николай Станулов, Петър Петров – За кибернетиката – почти ода

 

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СУБ – КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Дима  Лазарова – Великотърновският клон на СУБ чества три юбилейни годишнини

Маргарита Тодорова, Георги Тодоров – Европейските програми и използването им във висшето образование

Георги Димитров, Мария Георгиева – Образователните кредити и повишаване качеството на обучение във висшите училища

 

СОЦИАЛНИЯТ СТАТУС НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ

Матю Матев, Цветан Колев – Икономически аспекти на научноизследователската дейност

Искра Арсенова – Младите учени в днешния ден на България

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Горан Попов - За нихилизма

Сийка Чавдарова-Костова – Възможности и проблеми на растежа на младите учени

Димитър Грудев –  Научните инициативи - средство за обединяване на европейската младеж

 

МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Лора Павлова – Регионална среща на министрите на образованието и науката

Венета Коцева – Жените и науката в Югоизточна Европа

Вероника Азарова - Изводи от конференция за жените в науката

Европейската комисия откри дебат за Седмата Рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие

Научният комитет на НАТО одобри мерки за повишаване на ефективността на програмата “Сигурност чрез наука”

Валентин Владимиров – СOST дейност  за оценка на производства, съобразени с околната среда

 

ГОДИШНИНИ

Росица Чобанова – Трудолюбие и обществена ангажираност

Стефка Тепавичарова, Диана Рабаджиева – Проф. дхн Христо Баларев на 70 години

Стефан Балабанов – Ст.н.с. Крум Коленцов на 75 години

Крум Коленцов – Ст.н.с. Тодор Кехлибаров на 70 години

 

IN MEMORIAM

Академик Георги Близнаков

 

АКРЕДИТИЦИОНЕН СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

Атанас Славчев – За по-добро здравеопазване

Цветанка Борисова - Научни прояви на Съюза на учените - Русе

 

КНИГОПИС

СЪДЪРЖАНИЕ НА СП. „НАУКА”, ХІV ГОДИШНИНА, БР. 1-6, 2004

 

 

 

 

   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster