Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 01.10.2005.

СЪДЪРЖАНИЕ на кн. 6`2003

 

ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ

Химн на народните будители

Слово на проф. д-р Дамян Дамянов, дмн – председател на СУБ

Слово на г-н Георги Първанов – президент на Република България

Слово на проф. дфн Иван Лалов – председател на Сдружението на възрожденските градове

Наградени учени в конкурса на СУБ за високи научни постижения през 2003 г. Новоизбрани академици – членове на СУБ

 

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ

Петко Ганчев – Глобализация и модернизация

Вячеслав Попов – Национална сигурност, обществен ред и защитена от закона тайна

Женя  Василева, Венцеслав Тодоров - Йонизиращите лъчения в медицината: полза и риск

Петко Нотов – Реформирането на българската енергетика все още е предстоящо

 

ВЪЗСТАНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Атанаска Тонева – Български център по слънчева енергия

Петко Витанов – Фотоелектричното преобразуване на слънчевата енергия – състояние и перспективи

Ана Аладжаджиян – Перспективи за използване на биомаса за енергийни нужди в България

 

С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО

Людмила Маринова – Проектобюджет`2004 за образование и наука

Ана Пройкова – Европейска седмица на науката

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Ирина Йовчева – Предизвикателствата пред търговските вериги в процеса на интеграция към ЕС

Дияна Кюркчиева, Веселка Радева - Постановката “Ресторант в края на Вселената” – обучение чрез астрономически представления

Георги Балански - Национален конкурс по програмиране, посветен на 100-годишнината на Джон Атанасов

Иван Киндеков – Академичен колегиум на младите медици към СУБ – очакване и възможности

 

ГОДИШНИНИ

Михаил Михалев, Радомир Еников – 40 години Институт по електроника при БАН

Тодорка Владкова - Сто години от раждането на д-р Виктория Събева-Шишкова (19.11.1903-16.12.1982)

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

Сие Ханшън – Дни на китайската наука и техника

Георги Тодоров – Творческа есен в СУБ – клон Велико Търново

Клавдия Йорданова – Съюзът на учените–Стара Загора тържествено отпразнува 1 ноември – Деня на народните будители

 

НОВИ КНИГИ

СЪДЪРЖАНИЕ НА СП. “НАУКА”, ХІІІ ГОДИШНИНА, БР. 1-6, 2003

 

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster