Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 01.10.2005.

СЪДЪРЖАНИЕ на кн. 5`2003

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Румен Георгиев – Демокрацията в паричната и фискалната политика

Петранка Филева – Медиите в процеса на глобализация

 

ПРОБЛЕМИ НА ЕКОЛОГИЯТА

Васил Андреев – Глобалният проблем за изтощаване на стратосферния озон

Ботьо Захаринов, Веселина Илиева – Дистанционни методи в агроекологията

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Лидия Гълъбова – Анализ на управлението на българските малки и средни предприятия и възможности за подобряването му

Сава Гроздев – Основни учебни дейности по пътя към световната титла

Пенка Лазарова - Конкурс “Млади таланти” – инвестиция в бъдещето на България

Ана Иванова Алексиева – За редиците на Фибоначи и Люка и един проект, посветен на тях

Росица Лефтерова - IX Международно младежко изложение за наука и техника Москва 2003

Борис Чичанов - Ученическа геологична експедиция – екскурзия или решение на един проблем в образованието ни?

 

АКТУАЛНА НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Петър Попиванов – Абеловата награда по математика и нейният пръв носител Жан-Пиер Сер

Цветана Стайкова, Събина Анева – Централната библиотека на БАН внедрява модерна информационна система

Койчо Митев – Високотехнологичните бизнес инкубатори в България

България се присъединява към Споразумение между Европейската общност за атомна енергия и държави-нечленки на ЕС

 

ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛОТО

Елиана Райчева – Спътникът на Ламартин

Димитър Марковски – П. М. Бицилли - хуманитарист със завидна по обем и качество продукция

 

ЛИЧНОСТИ

Мария Младенова – Марин Дринов и развитието на образованието, науката и културата в България

 

ГОДИШНИНИ

Васил Сгурев – Бележита годишнина

Нина Бакърджиева – 100 години от рождението на австрийския биолог Конрад Лоренц – Нобелов лауреат

Паурик Демпси – Уилям Роуън Хамилтън

 

СТАНОВИЩА

Димитър Шишков – Двете страни на еврошанса на българските медици

Михаил Бушев – Пладнешки “учени”

 

IN MEMORIAM

Ст.н.с. д-р Александър Ваврек

Проф. д-р Богдан Димитров Богданов

Ст.н.с. І ст. дфн Иван Ганев

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

Видьо Видев – “Стара Загора 2003” - научна конференция с международно участие

Иван Генов – ХІІ Международен симпозиум  “ЕКОЛОГИЯ 2003”

 

НОВИ КНИГИ

 

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster