Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 01.10.2005.

 СЪДЪРЖАНИЕ - бр.4`2004

   

24 МАЙДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

Геoрги Първанов – Да върнем държавническото мислене и действие по отношение на българската наука

Слово на акад. Иван Юхновски – председател на БАН, по случай 24 май

Хайнц Миклас – Мисията на Кирил и Методий и обединението на Европа

Георги Каприев – За светите братя Кирил и Методий - традиционно

 

ПРОБЛЕМИ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Васил Манов – Европейското бъдеще на българското висше образование

Венелин Живков – Взаимодействие университети и бизнес 

 

Интердисциплинарни вЗАИМООТНОШЕНИЯ

Атанаска Андреева – Нобеловите награди по физика, химия и физиология или медицина за 2003 г. – изяви на интердисциплинарния подход в науката

Александър Г. Петров  - Физика на меката материя

Валери Кочев, Мирослав Караболиев – Омокрящите липидни форми като моделна мембранна система за разработването на сензори

Александър Воденичаров, Райка Чингова – Приложение на физически методи в наказателния и гражданския процес

 

ИЗ ИСТОРИЯТА НА ФИЗИКАТА В БЪЛГАРИЯ

Приветствие от ректора на СУ “Св. Кл. Охридски” – проф. дфн Боян Биолчев, посветено на 120-годишнината от рождението на проф. Георги Манев

Милчо Цветков – Проф. Георги Манев и “полето на Манев”

Николина Сретенова – Академичната кариера на проф. Георги Манев (по архивни документи от български и американски източници)

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Ива Пушкарова – Образованието като белег за неравенство

Светла Панайотова – Ученически конкурс за изработване на уреди по физика

Екатерина Иванова – Втора училищна научно-техническа конференция

Анелия Манчева – Фитонцидите

 

60 ГОДИНИ СУБ

Маргарита Моллова - Академик Кирил Братанов – живот, посветен на науката

Огнян Църноречки – Миляна Каишева – талантлив учен и педагог

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

Иван Чорбаджийски – Обществена дискусия “Науката и висшето техническо образование”

 

КНИГОПИС

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster