Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 01.10.2005.

СЪДЪРЖАНИЕ

на кн. 4`2003

 

24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

Приветствие от Президента на РБ до участниците в тържественото събрание на БАН по случай 24 май

Слово на акад. Иван Юхновски по случай 24 май, произнесено пред Народната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”

Иван Панайотов – Университетската идея през вековете

Елена Сюпюр – Кирилицата – сътворение на един свят за вечност

 

НАУКА И ОБЩЕСТВО

Симеон Ангелов – Социални роли на учените и участие в политическите решения

Правителството прие Законопроект за насърчаване на научните изследвания

НАТО “Наука и общество” – високо признание за българските учени

Защо ЕС иска да увеличи инвестициите в научните изследвания

Глад за научни изследвания в страните-кандидатки за Европейския съюз

 

ПРОБЛЕМИ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Борислав Тошев – Научните изследвания и значението им за висшето образование

Людмила Маринова – Университет – общество: кой кого ще промени

 

АКТУАЛНИ СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ

Николай Тилкиджиев – Генезисът на средната класа

Антоний Гълъбов – Поколенията в условията на социална дезинтеграция

 

ЖИВОТЪТ НА ОТКРИТИЯТА

Михаил Бушев – Едвин Шрьодингер за физиката на живота

Георги Русев – Двойната спирала на 50 години

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Борис Попиванов, Жулиета Авджиева – Политическите партии в променящите се измерения на държавността

Гергана Дончева – Белези на различието: стереотипи, култура, език

Колю Минков – БАН – грижи за младите учени и докторанти

Пенка Лазарова - Първа училищна научно-техническа конференция

 

100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДЖОН АТАНАСОВ

Национално честване на 100-годишнината от рождението на Джон Винсент Атанасов

Благовест Сендов – Вековен юбилей на Джон Атанасов

 

ЛИЧНОСТИ

Ботю А. Ботев – Академик Радой Попиванов на 90 години

Михаил Виденов - Доц. Константин Попов на 80 години

 

АКТУАЛНИ НОВИНИ ОТ СЪБРАНИЕТО НА АКАДЕМИЦИТЕ ПРИ БАН

Новоизбрани действителни членове на Българската академия на науките

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

Цветанка Борисова – Научни изяви в Съюза на учените - Русе

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster