Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 01.10.2005.

 СЪДЪРЖАНИЕ - бр.3`2004

   

ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО

Васил Манов – Членството на България в Европейския съюз – стратегии, национални приоритети и предизвикателства

Стефан Хаджитодоров – Център за изследвания по национална сигурност и отбрана към БАН – цели и задачи

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАУКАТА В ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА

Информационен ден на Генерална дирекция “Съвместни изследователски центрове” на Европейската комисия

Бари Мак Суини – Съвместните изследователски центрове – пътища за партньорство

Най-често задавани въпроси относно инициативата Разширяване на Съвместните изследователски центрове

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Грета Дерменджиева -  Компютърно опосредстваната комуникация и новите медии

Руси Маринов - Онтологична комуникация - стратегическа ориентация в бъдещето

 

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ

Цветан Дачев –  Участие на България в научните изследвания на Международната космическа станция

Атанас Близнаков, Веселина Илиева – Тежки метали в почвите у нас

Людмила Маринова – Межународен проект за екологично изследване на Пловдивското поле

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Весела Джилизова – Привличането на чуждустранни инвестиции (ирландски опит)

Надежда Лазарова Комитска - Трансформации в силикатния дизайн

Даниел Ковачев – Програма “ERASMUS” и качеството на висшето образование в България

Лидия Гълъбова – Комисия към СУБ за работа с младите учени

Пенка Лазарова – Национална ученическа конференция “Физиката в съвременното общество”

Анна Иванова – Водородът като гориво

 

СТАНОВИЩА

Николай К. Витанов – Размисли за науката в Германия, Франция и у нас

Константин Попов – Изпит по рецензия

 

60 ГОДИНИ СУБ

Маргарита Моллова - Академик Кирил Братанов – живот, посветен на науката

Огнян Църноречки – Миляна Каишева – талантлив учен и педагог

 

ЛИЧНОСТИ

Лозан Митранов – Тодор Рачински – известен български селекционер по пшеницата

 

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ

Хумболдтова награда за български физик

 

ГОДИШНИНИ

Диана Маринова – Десет години Българска асоциация по сравнително право

 

IN MEMORIAM

Ст.н.с. І ст. дфн Найден Мончев (1 август 1929 г. - 8 юни 2004 г.)

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

Екатерина Трендафилова, Цветанка Лозанова – Тържествено събрание на секция “Правни науки” към СУБ

Петър Попиванов – Юбилейна сесия на секция “Математика” към СУБ

Клавдия Йорданова – Научни прояви в Съюза на учените – Стара Загора

 

КНИГОПИС

 

   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster