Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 01.10.2005.

 СЪДЪРЖАНИЕ - бр.2`2004

 

 

НАУКА И ИНОВАЦИИ

Иван Ангелов – Икономически аспекти на иновационната политика в България

Росица Чобанова – Интeрeсът на обществото към науката – съвременни аспекти

 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Борислав Тошев – Световна класация на престижните университети: поуки за българското висше образование

Етиен де Волф – Мисията на обучението по физика в средните училища

Людмила Маринова – Проект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование – баланс между централизация и автономност

Диана Кюркчиева, Веселка Радева – Един нетрадиционен метод за обучение

 

ИСТОРИЧЕСКИ ЛИЧНОСТИ

Цветана Павловска – Васил Левски за българската държава                       

Маргарита Симеонова – “Наредата” като идейно-програмен документ

Пламен Цветков – Стефан Стамболов и съдбата на България

Цветана Величкова – Документалното наследство на Стефан Стамболов в Научния архив на БАН

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Анелия Миткова – Свидетелство за наличието на факторния модел за личност на “Голямата Петорка” в българския език

Бранимира Цветанова - Роля на Европейската комисия при формулиране и прилагане на европейската политика на конкуренция

Бранко Йотов – Литературното творчество на българите от Западните покрайнини

Димитър Грудев – Информационните технологии в образованието

Ирина Иванова – Използването на отпадъците за получаване на енергия

Мария Воденичарова – Асоциация на докторантите в България

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Иван Бозуков – Възможен ли е диалог между науката и обществото

Отличия в Медицинския факултет в София

 

IN MEMORIAM

Проф. дбн Емануил Паламарев

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

КНИГОПИС

 

 

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster