Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 01.10.2005.

СЪДЪРЖАНИЕ - бр.2`2003

 

ИСТОРИЯ НА НАУКАТА

Пенка Лазарова, Александър Ваврек – Европейските корени на българската физика

Тодор Николов – Възникване и развитие на биохимията в България

Владимир Шкодров – Началото на космическата ера

Пламен Дамянов- Учените от БАН за изграждане основите на ядрената ни енергетика

 

ШЕСТА РАМКОВА ПРОГРАМА

Албена Вуцова – Шеста Рамкова програма – оптимизъм и реалност

Какво трябва да знаем за Шестата Рамкова програма?

Людмила Маринова – Научните изследвания – авангард на европейска равнопоставеност

 

МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Бойко Вачев – Българската ядрена наука за Европейското образователно пространство

Кирил Богданов, Васил Стипцов, Борис Константинов – Актуални проблеми при управлението на недържавните гори

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Горан Попов – За цитирането

Веселка Радева – Успешно представяне на български ученици в Европейската образователна програма по астрономия “Хвани звезда”

Надежда Радева – Образователен мултимедиен диск по астрономия и биология “Живата Вселена”

Рачо Колев – С поглед към бъдещето на българската външна политика

Висока награда за млад български учен

Възможности за образование и обучение в Европа

 

ПРОБЛЕМИ НА ИСТОРИЯТА

Пламен Цветков – Освобождението на България

Благовеста Иванова – Светите места в гравюрите на “Описание на Ерусалим” от Христофор Жефарович и от Хрисант от Бурса

Дочка Кисьова-Гогова – “София и нейните образи”

 

ЛИЧНОСТИ

Олга Дряновска – 100 години от рождението на академик Христо Даскалов

 

IN MEMORIAM

Професор д-р Тодор Крумов Николов (1923-2003)

Професор Кирана Иванова Данчева (1931-2003)

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

Георги Тодоров – По пътя към Обединена Европа

 

НОВИ КНИГИ 

 

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster