Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 09.19.2005.

                            

                            СЪДЪРЖАНИЕ

СВЕТОВНА НАУКА
Михаил Бушев - 2005 година - световна година на физиката

НАУКА И ПСЕВДОНАУКА
Иван Юхновски – Антиподът на науката
Васил Проданов – Дилемата наука – псевдонаука
            
НАУЧНИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА БЪЛГАРИЯ
Състояние и тенденции в развитието на научния потенциал на Република България
Владимир Овчаров – Научно-преподавателските кадри в страната и в областта на медицинските науки
Стефан Воденичаров – Човешкият потенциал в областта на техническите науки
Тотка Митова – Състояние и тенденции в развитието на научния потенциал в НЦАН
Атанас Атанасов – Състояние и тенденции на научния потенциал в обществените науки в БАН
Здравко Стойнов – Роля на научната политика и мениджмънта в развитието на научния потенциал

НАУКА И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Венелин Живков – Проблеми на висшето образование
Людмила Маринова – Законът за научните степени и научните звания – отново в ход

ИСТОРИЯ
Георги Бакалов – Малко известни факти от историята на древните българи 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ
Годишни награди на фондация „Еврика”
Пенка Лазарова – Стипендиантите на фондация „Еврика” – бъдещото европейско лице на България
Ангел Найденов – Софийския университет „Св. Кл. Охридски” – българската Алма матер
Нина Калчева – Обитаемата зона 
Евгения Николаева Косева – Поглед към звездите 
Димитър Грудев – Разширена Европа и световният университет – Пета международна ректорска среща 
Лора Павлова – Наградени проекти в националния кръг на Европейския конкурс “NETD@YS 

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ
Награди на Министерството на образованието и науката „За особен принос в науката” - 2004 г.
Наградени научни колективи от ІХ и Х конкурсни сесии и конкурс „Млади учени” на Фонд „Научни изследвания” към МОН

АКТУАЛНО 
Из „Редовен доклад на ЕК за напредъка на България в процеса на присъединяване – 2004 г.” – глава 17: Наука и изследвания
Карина Ангелиева – Среща на учените с бизнеса
Образование за демократично гражданство

ЛИЧНОСТИ
Методи Теохаров – Никола Пушкаров – основоположник на българското почвознание

ГОДИШНИНИ
Константин Габровски – Чл.-кор. проф. Иван Илиев на 80 години

IN MEMORIAM 
Чл.-кор. Атанас Механджиев

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ
Борислав Стоянов – Семинар-дискусия ”Наука и икономика”

КНИГОПИС


   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster