Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 01.10.2005.

 СЪДЪРЖАНИЕ - бр.1`2004

 

С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО

Дамян Дамянов – 2004 – година на Съюза на учените в България

Етиен де Волф – Въздействието на науката върху обществото

Николай Василев – Глобалната човещина

Васил Проданов – Биоетическите изследвания в България

 

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ

Румен Георгиев – Международният валутен фонд и парично-фискалната система в България

Румен Николов - Ролята на образованието, научните изследвания и новите технологии за развитието на обществото

Тодор Нешков – Втора регионална конференция по инженерно образование в София

 

ОСНОВОПОЛАГАЩА МИСИЯ

Георги Бакалов – Софийският университет през годините

Пенка Лазарова – Ролята на Физико-математическия факултет за организиране на Висшето техническо училище в София

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Отличия  на фондация “Еврика”

Горан Попов – Щрихи към личността на твореца

Анета Атанасова – Специфични трудности в ученето – емоциални и социални аспекти

 

МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Дамян Дамянов – СУБ и CAISTC – перспективно сътрудничество

Протокол за сътрудничество

Георги Василев – Именник на българските учени в чужбина

Ася Григорова - Научната програма на НАТО променя своято насока – нови изследователски приоритети и нови критерии за финансиране

 

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ

Награди на Министерството на образованието и науката за приноси в науката

Наградени научни колективи за високи резултати при разработката на научноизследователски проекти в Осма конкурсна сесия на НС “Научни изследвания”

Годишна президентска награда “Джон Атанасов” за постижения в развитието на информационното общество

 

ГОДИШНИНИ

Божидар Маврудчиев – Честит деветдесет годишен юбилей, академик Костов!

Борис Йовчев - Проф. Стоян Попов – 90-годишен юбиляр

Виктория Георгиева – 75 годишeн юбилей на професор Иван Душанов

Найден Найденов – Проф. дхн Димитър Клисурски на 70 години

 

СЪСТАВ НА НАУЧНИТЕ КОМИСИИ КЪМ ВИСШАТА АТЕСТАЦИОННА КОМИСИЯ

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

Георги Попов – Научни изяви в СУ-Русе

 

КНИГОПИС

 

 

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster