Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 01.10.2005.

 СЪДЪРЖАНИЕ - бр.1`2003

 

Георги Първанов – Необходима е нова стратегия за развитието на българската наука и висше образование

 

БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕС

Меглена Кунева – Пътят на България към ЕС. Перспективи пред науката и висшето образование

Из “Редовен доклад на Комисията на Европейските общности за напредъка на България в процеса на присъединяване 9.10.2002 г.”

Глава 17: Наука и изследвания

Глава 18: Образование и обучение

 

ШЕСТА РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА НАУЧНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Ася Григорова – Откриване на Шестата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие на Европейския съюз

Информационни дни за Шестата рамкова програма на ЕС в БАН

 

ПРИОБЩАВАНЕ НА КВАЛИФИЦИРАНАТА ЕМИГРАЦИЯ КЪМ БЪЛГАРИЯ

Работна среща “Приобщаване на висококвалифицираната емиграция към “България”

Атанас Атанасов – Практиките на някои европейски страни за реинтеграция на висококвалифицирани специалисти

Георги Василев – Възможният коридор на завръщането – форми и варианти

Дамян Дамянов – Необходима е дългосрочна държавна политика по въпросите на реинтеграцията

Христослав Ангелов – Проблеми, свързани с изтичането на квалифицирана работна ръка от България

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Тодор Танев – Конституционни дилеми на свободните граждани

Росица Чобанова – Научната политика на САЩ

 

АКТУАЛНО

Боян Димитров – Клониране и геном

Планета, открита с участието на български учен

 

ОБЩЕСТВЕНО ПРИЗНАНИЕ

Академик Димитър Мишев – носител на наградата “За особен принос в науката” на МОН

Професор дфн Боян Биолчев – носител на наградата “Особени заслуги към българското образование” на МОН, на Почетния знак “Марин Дринов” на лента на БАН и на Почетния знак със синя лента на СУ “Св. Кл. Охридски”

Годишни награди за 2002 г. на Националния съвет “Научни изследвания” към Министерството на образованието и науката

Награди на МОН за най-активно участие в Петата рамкова програма на ЕС

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Отличия на Фондация “Еврика”

Колина Стоицева – Науката – “добра” или “лоша”?

Иван Киндеков - Една година Академичен колегиум на младия медик

 

 

ЛИЧНОСТИ

Владимир П. Стойнов - Академик Владимир К. Христов (1902-1979)

Климентина Демиревска-Кепова – Ст.н.с. І ст. Нина Тодорова Бакърджиева на 70 години

 

 

ГОДИШНИНИ

Павлина Илиева – Археологическият  музей в София – най-старата музейна съкровищвица на България

Александър Ваврек – 30 години ИФТТ и ИЯИЯЕ  при БАН

 

IN MEMORIAM

Венелин Живков – В памет на проф. д-р инж. Димитър Александров Димитров

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

НОВИ КНИГИ

 

 

 

 

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster