TitulПолезна информацияОргани на управлениеПомощни органиСекции в СофияКлоновеСписание "Наука"
Publikazii НаукаИнвестДом на ученитеБГ учени в чужбинаЗа насNews ArchiveEnglish

Членове на СУБ, включени
в първите 2% на учените
с най-голям принос в
световната наука на
ежегодната класация на
Станфордския университет
за 2021 г.

Last updated:
04.01.2023

Актуално от СУБ

__________

ОТЛИЧЕНИ УЧЕНИ в Конкурса за високи научни постижения на СУБ` 2023

__________

Вестник "Homo Sciens", издание на Съюза на учените в България по проект 101061564 — K-TRIO — HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01,
финансиран от Европейския съюз по дейностите „Мария Склодовска-Кюри" на програма „Хоризонт Европа".
Изданието е посветено на 135 години от основаването на СУ "Св. Климент Охридски".

__________

На отчетно-изборно събрание на Общото събрание на пълномощниците на СУБ, състояло се на 6 юли 2023 г.,
бяха избрани нови Ръководни органи. За Председател на Съюза беше преизбрана
проф. Диана Петкова, д.б.н.

__________

ПОКАНА

Управителният съвет на СУБ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 40 от
Устава на СУБ свиква отчетно-изборно събрание на Общото събрание на
пълномощниците на 06 юли 2023 г., четвъртък, от 12:00 часа в Големия салон на БАН,
София,  ул. „15 ноември“ № 1, при дневен ред
Решението за свикване на ОСП е взето от УС на СУБ на заседание,
проведено на 06 юни 2023 г.

МАНДАТНИ ПРОГРАМИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СУБ:
    проф. Диана Христова Петкова, д.б.н.

__________

КОНКУРС

за високи научни постижения на Съюза на учените в България 2023 г.
(обява и разяснения)

__________

ПОКАНА

Управителният съвет на СУБ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 40 от Устава на
СУБ свиква заседание на Общото събрание на пълномощниците на СУБ на 28 април 2023 г., петък, от 12:00 часа
в Големия салон на БАН, София, ул. „15 ноември“ № 1, при дневен ред

Решението за свикване на ОСП е взето от УС на СУБ на заседание, проведено на
30 март 2023 г.

__________

ИЗЯВЛЕНИЕ
на Ръководството на Съюза на учените в България

__________

ОТЛИЧЕНИ УЧЕНИ В КОНКУРСА ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА СУБ`
2022, Направление: „Значими научни постижения в защитени докторски
дисертации от учени до 35-годишна възраст“

__________

Съюзът на учените в България откри паметна плоча на бележития наш юрист, преподавател, учен и общественик проф. д.ю.н. Витали Таджер.
Паметният знак се постави в чест на стогодишнината от рождението на професора, навършила се на 3 май 2022 г.

__________

На 26 септември, понеделник, от 11.00 часа
с партньорството на БТА
 се състоя съвместна пресконференция на
Съюзите на учените (СУБ), на физиците (СФБ), на математиците (СМБ) и на химиците (СХБ) в България
 
по повод
Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие и Европейската нощ на учените

__________

П О К А Н А
  Управителният съвет на СУБ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 40 от Устава
на СУБ свиква заседание на Общото събрание на пълномощниците на СУБ на 6 юли
2022 г., сряда, от 11:30 часа в Големия салон на БАН, София, ул. „15 ноември“
№ 1, при дневен ред

  Решението за свикване на ОСП е взето от УС на СУБ на заседание, проведено
на 10 юни 2022 г.

__________

Конкурс за високи научни постижения на Съюза на учените в България 2022 г.

(Обява и Разяснения).
 

__________

Проведено e научно събитие относно методологическите проблеми на съвременната социология:

 „Поглед към социологията днес“ ("A Look at Sociology Today")

__________

Секция „Философски науки" при СУБ организира
Национална научна конференция
по случай Световния ден на философията.
Конференцията ще се проведе онлайн на 18.11.2021 г. Програмата е публикувана тук.

__________

ОТЛИЧЕНИ УЧЕНИ В КОНКУРСА ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА СУБ 2021

__________

ВАЖНО! Промяна на мястото на провеждане на ОСП

ДО
ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА ОСП
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СУБ
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА СУБ
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА НА СУБ
ДО И.Д. ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР НА СП. „НАУКА"

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че предстоящото Общо събрание на пълномощниците на СУБ, насрочено на 18 май 2021 г., вторник, от 11:30 ч., в Големия салон на БАН, ще се проведе в Техническия университет – София (кв. „Дървеница"), бл.2 (зад Ректората), партер, Аула 2140 при предварително обявения дневен ред и час.

__________

П О К А Н А
Управителният съвет на СУБ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 40 от Устава
на СУБ свиква заседание на Общото събрание на пълномощниците на СУБ на 18
май 2021 г., вторник, от 11:30 часа в Големия салон на БАН, София, ул. „15
ноември" № 1, при дневен ред
 
Решението за свикване на ОСП е взето от УС на СУБ на заседание, проведено
на 15 април 2021 г.

__________

ОТЛИЧЕНИ УЧЕНИ В КОНКУРСА ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА СУБ `2020
Направление: Научни постижения в защитени докторски дисертации от учени до 35-годишна възраст

__________

ОТЛОЖЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СУБ ще се
проведе на 24 юни, 2020 г., сряда, от 11:30 часа в Големия салон на БАН –
София, ул. „15 ноември“ № 1 при предварително обявения дневен ред.

__________

КОНКУРС ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ 2020:
НАПРАВЛЕНИЕ „НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ДИСЕРТАЦИИ“ – РАЗЯСНЕНИЯ ОТНОСНО КОНКУРСА
.

__________

ВАЖНО!

Във връзка с продължителността на епидемиологичната обстановка на територията на страната
и с превантивна цел заседанието на пълномощниците на Общото събрание на СУБ, насрочено за 27 май, се отлага.

проф. д.б.н. Диана Петкова,
председател на СУБ

__________

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че предвид нововъзникналата ситуация с предприемането на предпазни мерки относно евентуалното бъдещо разпространение на коронавируса КОВИД-19 в страната, заседанието на Общото събрание на пълномощниците на СУБ насрочено на 29 април 2020 г., сряда, от 11:30 ч., в Големия салон на БАН се отменя за 27 май при същия дневен ред, час и място на провеждане.

__________

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че предвид нововъзникналата ситуация с предприемането на предпазни мерки относно евентуалното бъдещо разпространение на коронавируса КОВИД-19 в страната, заседанието на Общото събрание на пълномощниците на СУБ насрочено на 25 март 2020 г., сряда, от 11:30 ч., в Големия салон на БАН се отменя за 29 април при същия дневен ред, час и място на провеждане.

__________

ПОКАНА

Управителният съвет на СУБ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 40 от Устава
на СУБ свиква заседание на Общото събрание на пълномощниците на СУБ на 25
март 2020 ч., сряда, от 11:30 часа в Големия салон на БАН, София, ул. „15
 ноември“ № 1

Решението за свикване на ОСП е взето от УС на СУБ на заседание, проведено
 на 26 февруари 2020 г.

__________

ОТЛИЧЕНИ УЧЕНИ В КОНКУРСА ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА СУБ 2019

__________

СЪЮЗЪТ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ОРГАНИЗИРА
НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
 „75 ГОДИНИ СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – В ПОЛЗА НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО

26 – 28 септември 2019 г.
МДУ „Фредерик Жолио-Кюри“
к. к. „Св. св. Константин и Елена“, Варна

заявка за участие

__________

КОНКУРС
ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ 2019


Разяснения относно провеждането на конкурса

__________

П О К А Н А

Управителният съвет на СУБ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 40 от Устава на СУБ

свиква

заседание на Общото събрание на пълномощниците на СУБ на 13 март 2019 ч., сряда, от 11:00 часа в Големия салон на БАН, София, ул. „15 ноември“ № 1, при дневен ред

Решението за свикване на ОСП е взето от УС на СУБ на заседание, проведено на 23 януари 2019 г.

12.02.2019 г.

__________

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2019

Съюзът на учените в България  в рамките на проекта K-TRIO 3 (Role of  Researchers in the Triangle of Knowledge),

финансиран по програмата на  Европейската комисия за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“,  специфична програма „Мария Склодовска-Кюри“
обявява

КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ ОТ БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ И ДОКТОРАНТИ

__________

ОТЛИЧЕНИ УЧЕНИ
В КОНКУРСА ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА СУБ` 2018 

Направление: Научни постижения в защитени докторски дисертации от учени до 35-годишна възраст

__________

ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ,
ПОСВЕТЕНО НА 1-ВИ НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ

31 октомври 2018 г., сряда

Зала „Проф. Марин Дринов“ (Големия салон на БАН)

__________

СЪОБЩЕНИЕ

На Общо събрание на пълномощниците на СУБ,
състояло се на 9 юли 2018 г.,
бяха избрани нови ръководни органи. За Председател на Съюза беше преизбрана
проф. Диана Петкова, д.б.н.

__________

Декларация от Хумболтовия съюз в България и Съюза на
учените в България по повод на приетия Правилник за прилагане на ЗРАСРБ

__________

Списание "Наука" вече има нов адрес.

__________

МАНДАТНИ ПРОГРАМИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СУБ:
Проф. Диана Христова Петкова, д.б.н.

__________

СЪОБЩЕНИЕ

На Общо събрание на пълномощниците на СУБ,
състояло се на 14 декември 2016 г.,
за Председател на Съюза беше избрана
проф. Диана Петкова, д.б.н.


Кратка творческа биография на проф. Диана Петкова, д.б.н.
_______________________________________________

_______________________________________________

ЗА СУБ

Цели

     Основната цел на СУБ е да съдейства за развитието на науката и висшето образование в страната, да издига техния престиж и принос за просперитета на Република България. Съюзът участва като независим партньор и консултант на законодателната и изпълнителната власт във формирането и реализирането на националната политика за развитието на науката и висшето образование. СУБ изразява и защитава правата и интересите на своите членове и подпомага тяхната творческа и професионална дейност.

Устройство

     Съюзът на учените в България организира своята дейност чрез звена, изградени на научно-тематичен и/или териториален принцип:  

Секции   

Клонове 

Дружества, клубове, центрове

     Секциите са звена на СУБ в столицата. Всяка секция включва най-малко 25 съюзни членове от дадена научна област.       

     В момента към СУБ функционират следните 29 секции: агробиология, биология, биомедицинско инженерство, богословски науки, биохимия, биофизика и молекулярна биология, ветеринарна медицина и животновъдни науки, военни науки, генетика, геолого-географски науки, икономически науки, имунология, информатика, история, лесотехнически науки, математика, медицински науки, механика, микробиология, научни проблеми на физическата култура, педагогика и психология, правни науки, социологически науки, теоретична и еволюционна биология, технически науки, физика, физиология и биохимия на растенията, филологически науки, философски науки, химия и фармация.

     Повече за секциите, тяхното устройство, ръководства, дейности ще намерите ТУК.

     Клоновете са звена на СУБ извън столицата, учредени на териториален принцип, при наличието на не по-малко от 25 членове от една или повече различни научни области. Те могат да създават секции като свои структури.   

     Клонове на СУБ са изградени в градовете: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Свищов, Сливен, Смолян, Софийски регионален клон, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол.      

     Повече за клоновете, тяхното устройство, ръководства, дейности ще намерите ТУК.         

     При най-малко 10 членове, могат да се изграждат научни дружества по местоживеене или по месторабота. Секциите и клоновете по своя инициатива могат да създават клубове, колективи, центрове и други организационни форми.

Управление

     Върховен орган на СУБ е Общото събрание на пълномощниците (ОСП). То се състои от представители на съюзните членове, избрани по определен норматив. В ОСП с равни права участват и пълномощници на юридически лица-членове на СУБ.      ОСП се свиква най-малко веднъж в годината. В неговите правомощия са изменението и допълнението на Устава на СУБ, избора на Управителен съвет, Контролен съвет, Комисия по етика, Председател и Зам.-председатели на Съюза. ОСП приема вътрешните нормативни актове, утвърждава програми за дейността на сдружението, приема бюджета, организационния и финансовия отчет и т.н. Управителният съвет ръководи дейността на Съюза между ОСП, осигурява изпълнението на взетите решения и координира работата на съюзните звена. Той се разпорежда с имуществото на сдружението, определя стратегията и осъществява контрол по дейността на звената със стопанска насоченост. Мандатът на УС е четиригодишен.
     Към ОСП и УС са формирани постоянни общосъюзни помощни органи: Комисия за високи научни постижения, Комисия по научните прояви и международната дейност, Комисия по социално-защитна дейност, Комисия за работа с младите учени, Редколегия на списание "Наука". Подобни помощни органи функционират и към някои клонове. Председателят на СУБ представлява Съюза и осъществява неговото ръководство по изпълнение решенията на ОСП и УС.     Конгресът на СУБ, който до 2001 г. беше върховен ръководен орган, остава като форум на СУБ, но с по-друго предназначение. На него се отчита работата на Съюза като организация с общественополезна дейност и се обсъждат въпросите по развитие на науката и висшето образование.

Повече за нас четете ТУК

Начало