Иновативен център за софтуерни технологии отвори врати в БАН

 

 

Български институт за мениджмънт и технологии (БИМТ), Intel и Българска академия на науките (БАН) откриха във вторник Иновационен център за софтуерни технологии (ИЦСТ). Високотехнологичната лаборатория е разположена в сградата на Института по математика и информатика (ИМИ) към БАН.

 

Центърът разполага с работна база от 4 многоядрени сървъра и 35 работни станции, 25 от които мобилни. Лабораторията ще бъде използвана не само за нуждите на българските академични, изследователски и бизнес среди, а ще бъде промотирана и в региона на Югоизточна Европа, тъй като мобилността й позволява предоставянето на тестова среда и провеждането на демонстрации и обучителни семинари и в индустриални и научни паркове в съседните държави.

 

Центърът е замислен като технологичен мост между изследователските, образователни и бизнес звена в сферата на многоядрените технологии и мултипроцесорните паралелни изчисления и откриването му точно в София още веднъж доказва дългосрочния ангажимент на Интел за развитието на добри образователни практики и технологичното предприемачество в региона на Югоизточна Европа.

 

Една от по-дългосрочните мисии на лабораторията е да стъпи върху теоретичите познания на академичните среди и практическия опит на бизнеса и да се превърне в предприемачески център за иновации под формата на бизнес инкубатор. На този етап центърът ще предоставя обучения, бизнес консултации и възможни източници за финансиране на стартиращи фирми от ИКТ сектора.

 

###

 

За допълнителна информация:

БИМТ

 

Телефон: 958 22 74

Електронен адрес: office@bimtbg.com