Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 01.10.2005.

СЪСТАВ НА ПРЕЗИДИУМА НА ВИСШАТА АТЕСТАЦИОННА КОМИСИЯ  

Със заповед на министър-председателя Симеон Сакскобургготски от 30 май 2003 г. е назначен новият състав на Президиума на Висшата атестационна комисия (ВАК)*:

            Акад. Петър Стоянов Кендеров (математика) – председател

            Проф. Ивайло Боянов Знеполски (културология) - зам.-председател

Проф. Цанка Тодорова Цанкова (право) - научен секретар

Проф. Васил Тодоров Гюзелев (история)

Проф. Дина Тодорова Батоева (педагогика)

Проф. Емилия Крумова Стайчева (филология)

Проф. Димитър Илиев Костов (право)

Проф. Нансен Алфред Бехар (екология и икономика)

Проф. Иван Димов Мургов (хранително-вкусова промишленост)

Проф. Михаил Минков Гълъбов (геология)

Проф. Павел Мартинов Мартинов (технически науки)

Ст.н.с. І ст. Стефан Антонов Стамов (архитектура

Проф. Камен Димов Велев (електроинженерство)

Проф. Йорданка Найденова Кузманова (аграрни науки)

Проф. Владимир Атанасов Овчаров (медицински науки)

Проф. Людмил Иванов Стайков (режисьор в НАТФИЗ)

Ст.н.с. І ст. Недялко Иванов Панчев (военни науки).

 

По информация на Пресцентъра на Министерския съвет на РБ*Съгласно разпоредбите на Закона за научните степени и звания и правилника за неговото прилагане, председателят, зам.-председателят, научният секретар и членовете на Президиума на ВАК се назначават от министър-председателя по предложение на висшите училища, Българската академия на науките (БАН) и Националния център за аграрни науки.

 

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster