СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПЛАГИАТСТВОТО В НАУКАТА

 

Сборник с доклади, изнесени на кръглата маса,
организирана от Комисията по етика
към Съюза на учените в България
и проведена през м. ноември 2014 г.  

 

С О Ф И Я, 2015
ISBN: 978-954-397-039-1
Издателство на Съюза на учените в България.

Kor

 

 

ISBN: 978-954-397-039-1
Издателство на Съюза на учените в България.

 

Заглавна страница

 

Съдържание

 

Предговор
стр. 5

 

Николай Поппетров.

Кражба на идеи (въвеждащ доклад).

стр. 6 – 10

 

Искра Арсенова.

Причини за плагиатството в България.

стр. 11 – 21

 

Татяна Батулева.

Плагиатството – опит за философски анализ.

стр. 22 – 28

 

Ирена Василева.

Интернет плагиатството – световни и български практики.

стр. 29 – 37

 

Румен Ваташки.

Плагиатството като насилие над науката.

стр. 38 – 44

 

Борислав Градинаров.

Правни проблеми на плагиатството.

стр. 45 – 51

 

Бойко Илиев.

Плагиомания.

стр. 52 – 71

 

Борис Йовчев.

Плагиатството – продукт на обществено-политическата среда.

стр. 72 – 75

 

Калин Костов.

Правни проблеми на борбата с плагиатствотов системата на науката и образованието в Република България.

стр. 76 – 88

 

Ерика Лазарова.

Плагиатството като интелектуален грабеж.

стр. 89 – 97

 

Добромир Пресиянов.

Проблемът за документалната проследимост и публична видимост на доказателствата за плагиатство.

стр. 98 – 103

 

Бойко Рангелов.

Възможна/невъзможна ли е борбата с плагиатството в България.

стр. 104 – 108

 

Евгения Русинова.

Soft плагиатство.

стр. 109 – 113

 

Ангел Стефанов.

За реакциите срещу плагиатството у нас.

стр. 114 – 121

 

Орлин Стефанов.

Трите кита на плагиатството.

стр. 122 – 129

 

Сево Явашчев.

Висшето образование и плагиатството.

стр. 130 – 139

 

Contents