СКРЪБНА   ВЕСТ

С дълбока скръб съобщаваме, че на 21.09.2011 г.  почина

 

 

Проф. дфн НИКОЛАЙ МАРТИНОВ

Проф. Мартинов е роден през 1939 г. в Плевен. Завършва физика в СУ „Св. Климент Охридски”. През 1974 г. става доктор на физическите науки, а през 1981 г. е избран за професор по обща физика. Обучил е над 2000 студенти и е бил научен ръководител на шест докторски дисертации. Бил е зав.-катедра „Физика на кондензираната материя”, зам.-декан на Физическия факултет, зам.-ректор и ректор на СУ. Бил е член на СНС по ФКМ. От 1999 г. до 2004 г. е председател на НАОА. Бил е и зам.-председател на ДФБ. Член на СУБ от 1969 г., проф. Мартинов беше два мандата член на Комисията по етика на съюза.

Научните интереси на проф. Мартинов са в областта на нелинейните вълнови взаимодействия и нестабилността на неравновесни плазмени среди, самоорганизация и еволюция в кондензираната материя. Публикувал е над 90 труда с висока научна стойност, широко известни у нас и в чужбина.

Носител е на почетния знак на СУ „Св. Климент Охридски” със синя лента и на орден „Св. Св. Кирил и Методий” – първа степен.

Със своята интелигентност и финес в отношенията си с хората той остава в научната колегия пример за уважение и почит.

 

Поклон пред светлата му памет!

От Управителния съвет на СУБ