Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 25.07.2014

Член на УС на СУБ

 


проф. д-р Петко Стeфанов Петков 
председател на СУБ – Велико Търново

Раден на 20.11.1963 г. в гр. Казанлък
E - mail dr_pstpetkov@abv.bg
Ел. адрес http://liternet.bg/publish11/petko_petkov/
http://www.uni-vt.bg/1/userinfo.asp?zid=2&userid=42

Образование и специализации
1999 Доктор по история с дисертация на тема “Климент Браницки и Търновски – архиерей и държавник (1878-1901)”

2002 Специализация в Измаилския държавен хуманитарен университет, Украйна

2002-2003 Сертификат за успешно участие в семинари на преподаватели от ВУЗ по международния проект Reading & writing for critical thinking (Развитие на критическото мислене чрез четене и писане), организирани от едноименна фондация

2006 г. Лекционен курс “Българското възраждане и българите от Бесарабия” пред студенти от Държавния хуманитарен университет – Измаил, Украйна 

Трудов стаж и заемани длъжности
1990-1993 Асистент в катедра “Нова и най-нова история на България” на ВТУ

1993-1996 Старши асистент в същата катедра

1996-2003 Главен асистент

1993 - Член на Факултетския съвет на Историко-юридическия факултет на ВТУ

2003 - Доцент по Нова история на България в Историко-юридическия факултет на Великотърновския университет

2003-2007 Заместник-декан по учебната дейност на Историко-юридическия факултет на ВТУ

2004 - Научен секретар на Научния съвет на Историко-юридическия факултет на ВТУ

2007 - Заместник-ректор по учебната дейност на Великотърновския университет  

Членство в научни организации
2006 - Член на Управителния съвет на Българското историческо дружество

2009 - Председател на великотърновския клон на Съюза на учените в България

Владеене на чужди езици руски, английски

Научни интереси
Нова история на България (Х V ІІІ - средата на ХХ век) - отношения между Българската православна църква и държавната власт през Х I Х и началото на ХХ в.; - дейност и идеология на Климент Браницки и Търновски (Васил Друмев); - политически отношения и нрави в българското общество през Х I Х и ХХ в.; - история на българския конституционализъм през ХІХ и началото на ХХ век; история на българската култура; културно-историческо наследство и културен туризъм

Отличия
Награда за високи научни постижения за млади учени на Съюза на учените за 2001 г.

Награда за високи научни постижения в областта на хуманитарните науки на Съюза на учените за 2004 г.

Академична награда на Великотърновския университет за 2001 г.

 

 

 

 

   
   [Email]

 

Copyright 2001 USB 
WebMaster