Titul

 

 

Секция "Педагогика и психология"

 

 

Last updated: 26.10.2015

Председател

проф. Любомир Стоев Георгиев, д.п.н.

Роден на 13 март 1930 г.

През 1953 г. завършва СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Педагогика".

1960 г. - докторантура на тема "Психология на формиране на математическите понятия у децата"; Московски университет "Ломоносов".

1988 г. - доктор на психологическите науки, тема "Социална реализация и учене".

1989 г. - професор.

Месторабота и заемана длъжност:

Mрофесор по "Възрастова и еволюционна психология" в Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград.

 

Научни интереси:

Обучение и  психическо развитие на децата.

Има над 300 публикации, 12 от които книги.

Член на СУБ от 1995 г.

От 1999 г. е председател на секция "Педагогика и психология".

За контакти: georgiev@swu.bg 

История на секцията

ПЛАН
за дейността на секция „Педагогика и психология“ при СУБ през учебната 2015–2016 г.

   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster