НАГРАДЕНИ УЧЕНИ И ТРУДОВЕ
В КОНКУРСА ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА СУБ ЗА 2014 г.

 

 

ДИПЛОМ И ПАРИЧНА НАГРАДА


ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

 

ИНЖЕНЕРНИ НАУКИ


МЕДИЦИНСКИ И БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

 

ГРАМОТА ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ

 

 

ГРАМОТА ЗА НАУЧНО-ПРИЛОЖЕН ПРИНОС

 

 

НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИ