Списък на дадените финансови помощи
за провеждане на научни прояви

(извадка от протокола на Комисията за научни прояви и
международна дейност от 7 юни 2010 г.)

400 лв. на клон Пловдив за Втора Балканска конференция по биология,
21 – 23 май 20010 г., Дом на учените – Пловдив;

500 лв. на секция „Биохимия, биофизика и молекулярня биология”за
Младежка научна конференция „Климентови дни”, 22 – 23 ноември 2010,
Биологически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, София;

250 лв. на клон Плевен за Научна конференция „Настояще и бъдеще на
авиационното образование в Балканско-черноморския регион на Европа”,
22 – 23 май 2010, Долна Митрополия;

500 лв. на секции  „Философски науки”, „Филологически науки”, „История”,
„Социология” за Национална научна конференция „Култура в образованието
и образование в културата”, 3 – 4 юни 2010, СУ „Св. Кл. Охридски”, София

250 лв. на клон Велико Търново за Четиринадесети майски четения
„Дни на науката 2010”, май 2010, В. Търново;

260 лв. на клон Кюстендил за XVII научна конференция Кюстендилски
четения на тема „Провалите в историята”, 4 – 6 юни 2010, Кюстендил;

300 лв. на секция „Химия” за VII научна сесия за МЛАДИ УЧЕНИ посветена
на 125 г. За награден фонд, 19 май 2010 г., София – ХТМУ;

150 лв. на секция „Философски науки” за Национална научна конференция
“Философия и евроинтеграция – познание и наука”, 28 – 29 октомври 2010, София;

150 евро - за членски внос на Съюза на учените в България в Европейска
асоциация на организаторите на научни събития (
EUSCEA) за 2010;

150 евро - за членски внос на секция „Физиология и биохимия на
растенията” в Европейската федерация на дружествата по биология на растенията.

 

София 7 юни 2010 г.