Списък на научните прояви / членски внос
получили финансова помощ за 2011 г. с
решение на Комисията за научни прояви и
международна дейност
Протокол 1 от 31 март 2011 г.

 

600 лв. на секции  „Философски науки”, „Филологически науки”, „История”, „Социологически науки” на СУБ за
Национална научна конференция „Многообразие в единството”, 9 – 10 юни 2011

500 лв. на секции „Философски науки”, „Филологически науки”, „История”, „Социологически науки” на СУБ за
Национална научна конференция “Перпективите на XXI век” 24 – 25 ноември 2011

350 лв. на клон Велико Търново на СУБ за
Петнадесети Майски четения „Дни на науката 2011”, 27 май 2011

500 лв. на секция „Икономически науки” за
Национална научна конференция „Иновационното развитие на българската икономика”, 31 октомври 2011

400 лв. на секция „Биология” на СУБ за
Национален семинар по екология – 2011, 28 – 29 април 2011

400 лв. на секция „Биохимия, биофизика и молекурярна биология” на СУБ за
Младежка научна конференция „Климентови дни” с международно участие, 22 – 23 ноември 2011

250 лв. на Съюз на учените - Пловдив за
IV
та национална научна конференция 2011 за студенти, докторанти и млади учени, 30 април 2011

98 евро на Секция “Микробиология” за
членски внос за 2011 г. във FEМS - Европейска федерация на дружествата по микробиология