Списък на дадените финансови помощи
за провеждане на научни прояви

(извадка от протокола на Комисията за научни прояви и
международна дейност от
9 ноември 2010 г.)

300 лв. на клон Стара Загора, за XX юбилейна международна научна конференция Стара Загора „Адлериански модел в образованието”, 3-4 юни 2010 г.

 

София, 9 ноември 2010 г.