Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 12.03.2009


Български научни центрове в чужбина


 

 

 • Секция по българистика на Института по междуетнически изследвания на АНМ
  Ръководител – ст.н.с. , д-р Николай Червенков

  Сътрудници на секцията:
  Глав.н.с., професор, доктор по изкуствознание Петър Стоянов
  Вод.н.с. , доктор по история Сава Новаков
  Вод.н.с., доктор по история  Иван Грек
  Ст.н.с., доктор по история Екатерина Челак
  Н.с. Емилия  Банкова
  Р.Молдова, гр.Кишинев, ул.”Миорица”, 3/1, ап. 94

 

 • Научно дружество на българистите в Република Молдова www.nob.hit.bg
  Научното дружество на българистите в РМ беше регистрирано през 1994 г. Основната му задача бе да обедини специалистите и любителите за по-задълбочено проучване и пропаганда на историята, културата и езика на българския народ, за разширяване на връзките между Молдова и България. То се опитва научно да подпомага българските дружества, държавните институции. Дружеството с помощта на различни спонсори, преди всичко от България, подготви и публикува повече от десет книги, организира редовно научни конференции, социологични, етноложки, фолклорни изследвания. По негова инициатива протекоха редица общобългарски републикански прояви. Дружеството поддържа връзки с научни и обществени организации в България, Русия, Украйна и Румъния.
  Адрес: Кишинеу, ул. Миорица , 3/1, ап. .94, т. 22 58 79;
  chervencov@mail.md

 

 • Български институт във Виена: www.bfio.at  

 

 • Изследователски институт на българите в Унгария: 1093 Будапеща, ул. Лоняи 41, тел.: 216-42-11 (Основан на 4.7.1996 с решение на Българското републиканско самоуправление в Унгария). E-mail: bolgonk@mail.matav.hu  

 

 • Български научен център "ПРОФ" в Чикаго, основан през 2001 година от доцент д-р Никола Чаракчиев bulgarian_american@yahoo.com bulgarian_american@yahoo.com
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster