Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 12.03.2009


Разговорът с нашите колеги

Уважаеми колеги,

Тук имате  възможността да представите ваши идеи, мнения за българската наука у нас и в чужбина, за нейното състояние, за нейните възможности. 
Мненията изразени по-долу не ангажират Съюза на учените в България.


Писмо от 9 май 2006 от Чикаго от Никола Чаракчиев, bulgarian_american@yahoo.com
Относно БЪЛГАРСКИ ИМИГРАНТСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР

Сериозното присъствие на българите по света поражда необходимост от изследване на диаспората им, установяване на нейните закономерности и синтезиране на решения за управление на имигрантските проблеми. За да се осъществи това, е необходимо създаването на изследователско звено. Работното наименование на това формирование може да бъде “Български имигрантски изследователски център” (БИИЦ). Основната цел на този Център е Изследване международните проблеми на българските имигранти.

Създаването на такъв Център със сътрудници от цял свят изглежда на пръв поглед химерно, но в съвременната наука за управление има решение и на този проблем. Като зародиш Центърът може да бъде изграден на йерархичен принцип, но в по-късен етап той може да бъде от “Мрежов тип”, с “Разпределени параметри”, с “Огледални центрове” и т. н., подобно на системата Интернет.

Преди да се пристъпи към синтезирането на такъв Център, е желателно да разгледаме състоянието на някои подобни звена. Искаме да отбележим, че с настоящето изложение ние не целим да извършим задълбочен анализ на подобни центрове, а само да осъществим един анонс до популярни български звена.

Аналитични имигрантски материали се появяват най-често в www aba. government.bg и www.ide.li. В последно време www.emigrant - bg.com започна да помества също изследователски материали. Съобщения има и в www.bghelp.co.uk . Българският научен център (БНЦ), като партньор на Българо-Американска Асоциация - Чикаго (БАА), публикува своите методологични материали в www.baachicago.com и в бързо развиващия се www eurochicago.com . Тези звена могат при желание да поставят началото на БИИЦ.

За начало БИИЦ може да има следните четири направления: Методологичено (и право), Образование (и услуги), История и Издирване.

В областта на методология на имиграцията работят Никола Чаракчиев и др., в образованието - Боянка Иванова, Райна Манджукова и др. В исторически аспект съществуват разработки от проф. Спас Райкин, проф. Трендафил Митев, Дорис Александрова, Диана Копринкова и др. Интерес би представлявало едно ново направление – Издирване. Често българите търсят своите родственици в чужбина. За сега сполучливо в това направление работят Аксения Димитрова (вестник “24 часа”), Никола Чаракчиев и др. генеалози. Нов момент би било издирване на личности по снимков и документационен материал.

Настоящето изложение може да се приеме като една оферта и един анонс към творчески настроени българи, мотивирани за дискусия и учредяване на БИИЦ. Тази тема би трябвало да представлява интерес и за “Втора световна среща на българските медии в Чикаго”, 18-22 май 2006 година. Вашето мнение може да отразявате на brc _ chicago @ hotmail . com .

П.П. Авторът на този материал се извинява предварително, ако е пропуснал името на звено или личност, която заслужава да бъде упомената в тази оферта.

***

 

 

 

   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster