Titul

Last updated: 24.07.2014.

секция "Философски науки"

Председател: проф. д-р Николай Кирилов Михайлов 

e-mail: mihailov_n@abv.bg

История на секцията

______________________________________________________________________________

Секция Философски науки при СУБ съвместно с Научноизследователска група „Религиозно-философски парадигми” започва издаването на списание

“Съвременни предизвикателства във философията”
/
Actual challenges in philosophy/

което ще излиза два пъти годишно.

Представяме на вниманието на читателите брой 1 за 2013 година.

В списанието ще се публикуват статии в предметните области:
      - история на философията;
      - онтология и епистемология;
      - логика, етика и естетика;
      - философия на историята;
      - философия на религията;
      - философия на науката;
      - социална философия
      - др.

Кн.2/2013
Кн.1/2014
Кн.2/2014
Кн.1/2015
Кн.1,2/2016
Кн.1/2017
 

 

   
   [Email]

Copyright © 2001 USB 
WebMaster