Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 01.10.2005.

 

проф. Екатерина Панайотова Трендафилова - председател на секция "Правни науки"

Родена на 20 юни 1953 г.

През 1977 г. завършва СУ “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет. 

1984 г. - доктор по право.

2001 г. – професор по Наказателен процес.

Заемана длъжност в момента: 

Преподавател по Наказателен процес в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”.

Ръководител на наказателноправното направление в Консултативния съвет по законодателството към Председателя на Народното събрание. 

Член на Комисията по обществени науки към Агенцията по акредитация.

Член на Специализирания научен съвет по правни науки към Висша атестационна комисия.

 

Научни интереси:

Наказателен процес, Сравнително право, Конституционно право, Устройствено право.

Член на СУБ от 1984 г.

Ръководни постове в СУБ:  

Председател на секция “Право”.

Координати за контакт:

E-mail: eptrend@flaw.uni-sofia.bg

тел./факс: 02/68 03 10

 

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster