Titul

 

 

 

 

Секция "Имунология"

 

Last updated: 24.07.2014

Съпредседатели:

доц. д-р Андрей Иванов Чорбанов

Е-mail: tchorban@microbio.bas.bg

проф. д-р Мария Християнова Николова

Е-mail: mr_nklv@yahoo.com

 

История на секцията

 

   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster