Titul

 

 

 

 

Last updated: 25.07.2014

Автобиография на
доц. д-р Димитър Здравков Колев
Председател на СУБ - клон Смолян

Роден на 05 юли 1947 г.

1971 г. завършва СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Физика-производствен профил", специализация „Астрономия”.

1978 г. - доктор, Астросовет АН СССР, тема на дисертацията – „Спектрофотометрично изследване на А-р звездата HD 184905".

1979-90 г. – научен сътрудник в Самостоятелна секция по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН (ССА с НАО).

1990-94 г. – ст.н.с II ст. в ССА с НАО.

1995 - – ст.н.с II ст. в Института по астрономия при БАН (ИА БАН, приемник на ССА с НАО).

Месторабота и заемана длъжност:
ИА БАН, НАО „Рожен”, старши научен сътрудник.

Научни интереси:
Спектроскопия на пекулярни, симбиотични и подобни звезди; Практическа спектроскопия; Архео- и етно-астрономия и история на астрономията.

Автор и съавтор на над 80 научни публикации в международни и национални специализирани списания и сборници както и на научно-популярни материали.

Член на СУБ от 1988 г.

За контакти
е-mail: dzkolev@abv.bg
GSM: 0898423720

 

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster