Titul

Секция "Ветеринарна медицина и животновъдни науки"

Last updated: 24.07.2014

Председател:

проф. Запрянка Николаева Шиндарска

е-mail: zshindarska@hotmail.com

.

История на секцията

 
   
   [Email]

Copyright © 2001 USB 
WebMaster