Европейска нощ на учените 2011

 

За шеста година в България ще се проведе Европейска нощ на учените. Проектът RECSES (Researchers in Chemistry Supporting Economy and Society) се финансира от Европейската комисия по Седма Рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, подпрограма "Хора".

Координатор на проекта е Софийския университет "Св. Климент Охридски", като в консорциума участват Клуб Млади Таланти, Техническия университет – София, Тракийския университет – Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите, Русенския университет "Ангел Кънчев", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Образователен център – Варна, Бургаския свободен университет, фондация ГИС-Трансфер център. Програмата на Нощта се изпълнява с подкрепата на редица организации на национално и местно ниво като Съюз на учените в България, Българска академия на науките, Национален политехнически музей, сп. „Обекти”, в. „АзБуки”, Интернет портала за химия, фармация, биотехнологии и медицина Тhe Life Science Portal http://www.chem-bg.com/ и др.

Тази година, в контекста на Международната година на химията, Европейската нощ на учените ще се проведе под мотото: "Учените и химията в подкрепа на икономиката и обществото" на  23 септември 2011 г. едновременно в София, Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора, Бургас.

Обещаваме отново много изненади, игри, награди и забавление, защото науката е магия, а учените, противно на всеобщото схващане, умеят да се забавляват. Елате и се убедете лично!

Във връзка с провеждането на Нощта на учените са обявени следните конкурси:

 

За повече информация: http://www.cys.bg/2011/recses/.

За контакти: mobility@fmi.uni-sofia.bg

FP7-People